is. [fr.]
1. hərb. Səngər.
2. Karxana.
3. Uzun xəndək, qanov.
← TRANSPORTYOR

is. [fr.] 1. Konveyer. 2. Qarajda avtomobilin yerini dəyişdirmə qurğusu. 3. Nəqliyyat işləri ilə məşğul olan.

TRANZİ́STOR →

[ing.] Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün yarımkeçirici cihaz (radiotexnikada, elektronikada çox vaxt elektron lampalarının əvəzinə işlədilir).