[ing.] Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün yarımkeçirici cihaz (radiotexnikada, elektronikada çox vaxt elektron lampalarının əvəzinə işlədilir). // Həmin prinsip əsasında işləyən portativ radioaparat.
← TRANŞEY

is. [fr.] 1. hərb. Səngər. 2. Karxana. 3. Uzun xəndək, qanov.

TRANZİSTORLU →

sif. Tranzistoru olan, tranzistorla işləyən. Tranzistorlu radiocihaz.