Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRANZİSTORLU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Tranzistoru olan, tranzistorla işləyən. Tranzistorlu radiocihaz.
← TRANZİ́STOR

[ing.] Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün yarımkeçirici cihaz (radiotexnikada, elektronikada çox vaxt elektron lampalarının əvəzinə işlədilir).

TRANZİ́T →

[lat. transitus – keçid] Yolda üçüncü bir ölkədən keçməklə, bir ölkədən digərinə və ya aralıq məntəqələrdən keçməklə bir məntəqədən digərinə yük və ya sərnişin daşıma.