Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAPESİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. trapezion]
1. hənd. İki paralel tərəfi olan dördbucaq.
2. İki tros və ya ipdən asılmış tirdən ibarət gimnastika aləti. Trapesiyada çıxış etmək.
← TRAP

[holl.] 1. Gəmidə pilləkən. Maşın şöbəsinin trapı.

TRÁVMA →

[yun. trauma] Hər hansı xarici təsir (yaralanma, əzilmə, yanma və s.