Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAVMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. trauma] Hər hansı xarici təsir (yaralanma, əzilmə, yanma və s.) nəticəsində bədən toxumalarının və ya üzvlərinin zədələnməsi; zədə. Kəllə travması. İstehsalat travması. // Əsəb sarsıntısı (adətən “əsəb”, “psixi” sözləri ilə birlikdə). Mənəvi travma.
← TRAPÉSİYA

[yun. trapezion] 1. hənd. İki paralel tərəfi olan dördbucaq.

TRAVMALI →

sif. Travması olan, zədəli. Travmalı xəstə.