Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAVMALI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Travması olan, zədəli. Travmalı xəstə.
← TRÁVMA

[yun. trauma] Hər hansı xarici təsir (yaralanma, əzilmə, yanma və s.

TRAVMATİ́K →

“Travma”dan sif. Travmatik zədə. Travmatik nevroz.