Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAVMATİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Travma”dan sif. Travmatik zədə. Travmatik nevroz.
← TRAVMALI

sif. Travması olan, zədəli. Travmalı xəstə.

TRAVMATİ́ZM →

[yun.] Hər hansı bir şeylə əlaqədar olan travmatik zədələnmə.