Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAVMATİZM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun.] Hər hansı bir şeylə əlaqədar olan travmatik zədələnmə. Məişət travmatizmi. İdman travmatizmi.
← TRAVMATİ́K

“Travma”dan sif. Travmatik zədə. Travmatik nevroz.

TRAVMATOLÓGİYA →

[yun. trauma və logos] Tibbin, travmatik zədələr və onları müalicə üsullarından bəhs edən şöbəsi.