[yun. trauma və logos] Tibbin, travmatik zədələr və onları müalicə üsullarından bəhs edən şöbəsi.
← TRAVMATİ́ZM

[yun.] Hər hansı bir şeylə əlaqədar olan travmatik zədələnmə.

TRAVMATOLOJİ́ →

“Travmatologiya”dan sif.