Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAYEKTORİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. trajectus – hərəkət] Hərəkət edən hər hansı bir nöqtə və ya cismin fəzada cızdığı xətt. Yerin süni peykinin trayektoriyası. Meteoritin trayektoriyası. // hərb. Mərminin, güllənin, minanın və s.-nin uçuş xətti.
← TRAVMATOLOJİ́

“Travmatologiya”dan sif.

TRED-YUNİÓN →

[ing. trade-union] İngiltərədə: həmkarlar ittifaqlarının adı.