Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRED-YUNİONİST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ing. trade-unionist] Tred-yunionizm tərəfdarı.
← TRED-YUNİÓN

[ing. trade-union] İngiltərədə: həmkarlar ittifaqlarının adı.

TRED-YUNİONİ́ZM →

[ing. trade-unionism] Fəhlə hərəkatının vəzifələrini kapitalizmin əsaslarına toxunmadan fəhlələrin inqilabi tələblərini həyata keçirmək məsələsi ilə məhdudlaşdıran opportunist cərəyan.