[lat.]
1. Hərbi və çox ağır mülki cinayət işlərinə baxan fövqəladə məhkəmə orqanı. Hərbi tribunal. // top. Hakimlər; bu orqanın məhkəmə heyəti. Tribunalın hökmü.
2. Belə orqanların cinayət işlərinə baxması. İşi tribunala vermək. // Bu orqanın məhkəmə iclası.
← TRİBÚNA

[fr. tribune, əsli lat. tribunal] 1. Stadionlarda, meydançalarda camaat, tamaşaçılar və ya parad qəbul edənlər, nümayişi təbrik edənlər və b.

TRİKÓ →

[fr.] 1. Üst paltar üçün naxışlı yun parça.