Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRİKOTAJÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Trikotaj sənayesi işçisi.
← TRİKOTÁJ

[fr.] 1. Maşında toxunmuş parça; toxuma. İpək trikotaj.

TRİQONOMETRİ́K →

sif. [yun. trigonon və metreo] 1. Triqonometriyaya aid olan, triqonometriya ilə əlaqədar olan.