Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRİQONOMETRİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [yun. trigonon və metreo]
1. Triqonometriyaya aid olan, triqonometriya ilə əlaqədar olan. Triqonometrik cədvəl.
2. geod. Geodezik ölçmə ilə əlaqədar olan, trianqulyasiya üsulu ilə görülən. Triqonometrik işarə. Triqonometrik məntəqə.
← TRİKOTAJÇI

is. Trikotaj sənayesi işçisi.

TRİQONOMÉTRİYA →

[yun. trigonon – üçbucaq və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrənən bəhsi.