Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRİLYON sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] Min milyarda bərabər say.
← TRİLÓGİYA

[yun.] Bir müəllifin ideya ümumiliyi və mövzu ardıcıllığı ilə birləşən üç ədəbi və ya musiqi əsəri.

TRİ́O →

[ital.] 1. Hər birinin müstəqil partiyaları olan üç alət və ya üç səs üçün yazılmış musiqi əsəri.