TULLANMAQ

f.
1. Sıçramaq, hoppanmaq, atılmaq, atılıb-düşmək. Harın at qalxdı dik ayaq üstə; Ox dəyən ahu kimi tullandı. A.Səhhət. Qatar gedə-gedə Rüstəm tullanıb, birbaş kəndlərinə doğru yollandı. T.Ş.Simurq. // Paraşütlə atılmaq, enmək, düşmək. Təyyarənin ağır zədələndiyini görən təyyarəçi paraşütlə dənizə tullandı. Ə.Vəliyev.
2. Bir şeyin üstündən atlanıb keçmək, aşmaq, aşıb keçmək, üstündən hoppanmaq. Tullan bağda hasarı; Ya ağ geyin, ya sarı. (Bayatı). Ağaclara dırmanır; Kiçik arxdan tullanır. M.Dilbazi.
3. İdmanın hündürlüyə və uzununa tullanmaqdan ibarət yüngül atletika növü. [Katib:] Qəmər çox zirək qızdır. Bildir rayonda yüyürməkdə birincilik, tullanmaqda ikincilik qazandı. Ə.Vəliyev. Çeviklik üçün edilən hərəkətlər .. idman alətlərində edilən gimnastika hərəkətlərindən, şey atmaqdan, tullanmaqdan ibarət olan hərəkətlər olub, insan orqanizminə, xüsusən mərkəzi sinir sisteminə çox güclü təsir göstərir. Ə.Babayev.
4. Atlanıb-düşmək, hoppanıb-düşmək, oynaşmaq. Hamı oturub baş, bədən, qolqıçlarını tərpədərək yerlərində tullanardılar. H.Sarabski. İt istəyir ki, sür-sümükdən yeyib doysun; Quyruğunu belinə qoysun; Oynaqlasın, tullansın. N.Rəfibəyli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

TULLANMAQ 1. прыгать, бросаться, кидаться; 2. быть выброшенным, отброшенным; 3. вскакивать, вскочить; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

TULLANMAQ глаг. 1. прыгать: 1) делать прыжки; прыгнуть. Paraşütlə tullanmaq прыгать с парашютом, qatardan tullanmaq прыгнуть с поезда 2) скакать, подпрыгивать, резвиться. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

TULLANMAQ atılmaq — sıçramaq — hoppanmaq ətraflı
TULLANMAQ vurmaq — döymək ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

TULLANMAQ TULLANMAQ [Ata:] Küçədə tullan, ey oğul, sənətin olmur, olmasın! (M.Ə. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan