TÜFEYLİLİK

is.
1. biol. Bir orqanizmin o biri orqanizmdən qida mənbəyi kimi istifadə etməsi; parazitlik, parazitizm.
2. məc. Başqasının əməyini istismar etmək hesabına yaşama; parazitizm, parazitlik. [Zərdabiyə] elə gəlirdi ki, nəsihətlə bəyi, xanı, mollanı başa salmaqla, maarif və mədəniyyəti yaymaqla tüfeyliliyi yox etmək olar. M.İbrahimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

TÜFEYLİLİK паразитизм, дармоедство, тунеядство, шаромыжничество ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

TÜFEYLİLİK сущ. паразитизм: 1. биол. форма отношений между двумя организмами разных видов, когда один из них (паразит) использует другой организм (хозяина) как источник питания 2. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

TÜFEYLİLİK müftəxorluq — istismarçılıq — parazitlik ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan