Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÜHAF sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər.]
1. Qəribə, görünməmiş, anlaşılmaz. Tühaf hərəkət. Tühaf iş. – [Rüstəm bəy] bir-iki addım getməmiş tühaf bir mənzərəyə təsadüf etdi. Çəmənzəminli.
2. Gülünc, güldürücü, məzhəkəli, əyləncəli. Tühaf iş. Tühaf söhbətlər.
← TÜĞYAN

is. [ər.] Daşma, qabarma, qaynama, coşub-daşma.

TÜK →

is. 1. İnsan və heyvan dərisinin üstündə çıxan sapvari buynuz törəməsi.