Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÜKƏTMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Tükətmək”dən f.is.
← TÜKƏNMƏZ

sif. Tükənməyən, bitməyən, bitməz, qurtarmayan, qurtarmaz, çox, saysız-hesabsız.

TÜKƏTMƏK →

f. Axıra çatdırmaq, bitirmək, sona çatdırmaq.