Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÜKƏTMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Axıra çatdırmaq, bitirmək, sona çatdırmaq. [Şah Abbas:] Tükətdi ömrümü zindan, yox oldu səbrü-qərar. Ü.Hacıbəyov.
← TÜKƏTMƏ

“Tükətmək”dən f.is.

TÜKLƏNMƏ →

“Tüklənmək”dən f.is.