Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÜKLÜLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Tüklü olma, qıllılıq.
← TÜKLÜ

sif. 1. Tükü olan, bədəni tüklə örtülü, tük basmış.

TÜKLÜPAPAQ →

sif. Başında tüklü dəridən tikilmiş papaq olan.