Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÜKÜRPƏRDƏN, TÜKÜRPƏRDİCİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
TÜKÜRPƏRDƏN, TÜKÜRPƏRDİCİ
sif. Adamın tüklərini ürpərdən, çox ağır, sarsıdıcı, dəhşətli. Tükürpərdən (tükürpərdici) mənzərə. – Daşürəkli keşikçilər belə [xanın] tükürpərdən bir səslə: “Oğul... Buğac!..” fəryadını eşidəndə sarsılırdılar. M.Rzaquluzadə.
← TÜKÜGÖDƏK

sif. Tükləri qısa olan; qısatüklü.

TÜL →

[fr. tulle] Çox vaxt güllü naxışları olan yüngül, toraoxşar şəffaf parça.