Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

U₁

Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
← TÜTÜNÇÜLÜK

is. Kənd təsərrüfatının, sənaye məqsədləri üçün tütün bitkisi əkibbecərməklə məşğul olan sahəsi; ümumiyyətlə, tütün becərmə işi. Tütünçülük briqadas

U₂ →

nida. 1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir – u-u-u-u, u-u-u).

Həmin söz digər lüğətlərdə: