U₁

Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

U двадцать восьмая буква азербайджанского алфавита ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

U 1 – двадцать восьмая буква азербайджанского алфавита, обозначает губной гласный звук 2 – межд. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan