Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ)
sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N.Nərimanov. Sona xala kişi təbiətli, ucaqamətli .. bir qadın idi. S.S.Axundov.
← UCA

sif. 1. Yüksək, hündür. Uca boy. Uca bina.

UCADAN →

zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq.