Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCADAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf
1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq. Ucadan gülmək. Ucadan demək. Ucadan oxumaq. – [Adamlar] ucadan və həyəcanla danışır, nə barədə isə mübahisə edirdilər. M.İbrahimov. [Dürrə adamların] bu sözünü eşidib ucadan soruşdu. S.Vəliyev.
2. məc. Yüksək mövqedən, yuxarı vəzifədən. İndi dünyada qayda belədir ki, birisi ucadan alçağa yenə, dövlətlilikdən kasıblığa düşə, söhbəti həmişə aparıb çıxardacaq keçən günlərinə. C.Məmmədquluzadə.
← UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ)

sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli.

UCALAN →

f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s.