Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCALANDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ucalandırmaq”dan f.is.
← UCALAN

f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s.

UCALANDIRMAQ →

f. Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq.