Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCALANDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq. _ Adını ucalandırmaq – adını yüksəltmək, şöhrətləndirmək. Bu iş Əminin adını daha da ucalandırırdı. N.Nərimanov.
← UCALANDIRMA

“Ucalandırmaq”dan f.is.

UCALANMA →

“Ucalanmaq”dan f.is.