Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCALANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq. Dul övrət isə sailə olsun, oda yansın; Ancaq mənim avazeyi- şənim ucalansın. M.Ə.Sabir.
← UCALANMA

“Ucalanmaq”dan f.is.

UCALAŞMA →

“Ucalaşmaq”dan f.is.