Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCALAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ucalaşmaq”dan f.is.
← UCALANMAQ

f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq.

UCALAŞMAQ →

f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.