Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

UCALAŞMAQ

f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.
← UCALAŞMA

“Ucalaşmaq”dan f.is.

UCALDILMA →

“Ucaldılmaq”dan f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə: