Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCAMƏRTƏBƏLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.
1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli. Ucamərtəbəli ev (bina).
2. məc. köhn. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksəkvəzifəli.
← UCALTMAQ

f. 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s.

UCBATINDAN →

zərf ...səbəbindən, ...üzündən, ...təqsiri üzündən, .