Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCBATINDAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf ...səbəbindən, ...üzündən, ...təqsiri üzündən, ...səbəbilə. Sənin ucbatından bizə də söz gəldi. – Ac da qalsanız, susuz da, bu, bizim ucbatımızdan deyil. M.Hüseyn. [İlyas Adiləyə:] Tərlan da dayımın atı idi, amma mənim ucbatımdan o möcüzə məhv oldu. Ə.Məmmədxanlı.
← UCAMƏRTƏBƏLİ

sif. 1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli.

UC-BUCAQ →

is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi.