Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UC-BUCAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi. S.Rəhman. Edqarın ixtiyarında olan üzüm bağının ucu-bucağı yox idi. S.Vəliyev. _ Ucu-bucağı görünməmək (olmamaq) – sonu, ətrafı gözlə qavranıla bilməyən çox geniş sahə haqqında. Ucu-bucağı görünməyən .. məhsuldar çöllər yorulmadan və inadla çalışan insanlarla doludur. M.İbrahimov. Yolumuz ucu-bucağı görünməyən yaşıl tarlalar, təzə salınmış meşə zolaqları arasından keçirdi. M.Dilbazi. // Böyük izdiham, saysız-hesabsız insan kütləsi haqqında. [Atakişi:] Adamın ucu-bucağı yox idi. C.Cabbarlı. ◊ Ucundan-bucağından – oradan-buradan. Mən kitabı tapdım, ucundan-bucağından oxudum. M.S.Ordubadi.
← UCBATINDAN

zərf ...səbəbindən, ...üzündən, ...təqsiri üzündən, .

UC-BUCAQSIZ →

sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız.