Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UC-BUCAQSIZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız. İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhrada tapmışam. Ə.Cavad.
← UC-BUCAQ

is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi.

UCDAN-QIRAQDAN, UCDAN-QULAQDAN →

zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə.