Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCDAN-QIRAQDAN, UCDAN-QULAQDAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
UCDAN-QIRAQDAN, UCDAN-QULAQDAN
zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə. Ucdan-qıraqdan qulağına dəyən sözlər Hürüyə mənasız görünürdü. M.İbrahimov. [Rəşid:] Mən nəfəs almadan, heç olmasa ucdan-qulaqdan bir şey eşitməyə çalışdım. İ.Hüseynov.
← UC-BUCAQSIZ

sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız.

UCDANTUTMA →

zərf və sif. Fərq qoymadan, ayırmadan, arada buraxmadan, hamını, başdan-başa, bilavasitə bir-birinin ardınca, bir-bir.