Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

UCLUQ

is. Bir şeyin ucuna keçirilən, taxılan, geydirilən adətən konusşəkilli qalpaqcıq. Karandaş ucluğu. Mərmi ucluğu.
← UCQAR

is. Bir yerin ən uzaq hissəsi, kənarı. Nigar nə Koroğluya baxdı, nə dəlilərə baxdı, yavaş-yavaş təpənin lap ucqarlarına gəldi.

UCSUZ-BUCAQSIZ →

bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar.

Həmin söz digər lüğətlərdə: