Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCUBİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun.
← UCSUZ-BUCAQSIZ

bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar.

UCUİTİ →

sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba.