Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

UCUİTİ

sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba.
← UCUBİZ

sif. Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun.

UCUNDAN →

bax ucbatından. Gecə-gündüz oda düşüb yanaram; Siyah telli bir sonanın ucundan.

Həmin söz digər lüğətlərdə: