Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində Ü sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
← UZUNYARPAQ(LI)

sif. bot. Yarpaqları uzun, uzunsov olan (bitki). Uzunyarpaq iyd

ÜÇ →

say İkidən sonra gələn ədəd – 3. üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə.