ÜÇ

say İkidən sonra gələn ədəd – 3. üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə. Üç-üç sıraya düzmək. – Həsənqulu bəy, Rza, Əsgər, Həsən və xor daxil olurlar. Sonra səhnənin ortasında üç-üç durub guya söhbət edirlər kimi oxuyurlar. Ü.Hacıbəyov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÜÇ I числ. три: 1. число 3. Üç dəfə üç трижды три 2. количество три. ətraflı
ÜÇ… тре …, трёх … (первая составная часть сложных слов, обозначающая: 1) имеющий три одинаковых признака предмета. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan