Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇAÇILAN

bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.
← ÜÇ

say İkidən sonra gələn ədəd – 3. üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə.

ÜÇADAMLIQ →

sif. Üç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik.

Həmin söz digər lüğətlərdə: