Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇAKTLI

bax üçpərdəli.
← ÜÇADAMLIQ

sif. Üç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik.

ÜÇARŞINLIQ →

sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan.

Həmin söz digər lüğətlərdə: