sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan. // İs. mənasında. Əgər iki arvad saxlamaq qəbahətdirsə, bəs öz kəndinizdəki üçarvadlıları niyə daşqalaq eləmirsiniz. Ə.Vəliyev.
← ÜÇARŞINLIQ

sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan.

ÜÇARVADLILIQ →

is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama.