Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇARVADLILIQ

is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama.
← ÜÇARVADLI

sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan.

ÜÇATILAN →

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan.

Həmin söz digər lüğətlərdə: