Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇATLI

sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.
← ÜÇATILAN

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan.

ÜÇATOMLU →

sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: