is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s.); üçayaqlı, sacayaq. Fotoaparat üçün üçayaq. Qazanı üçayaqdan asmaq.
← ÜÇATOMLU

sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.

ÜÇAYAQLI →

1. sif. Üç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq. 2. B a x üçayaq.