Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇAYAQLI


1. sif. Üç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq.
2. B a x üçayaq.
← ÜÇAYAQ

is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s.

ÜÇAYLIQ →

sif. 1. Üç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük.

Həmin söz digər lüğətlərdə: