Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇBARMAQLI

sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.
← ÜÇAYLIQ

sif. 1. Üç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük.

ÜÇBAŞLI →

sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.

Həmin söz digər lüğətlərdə: