Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÜÇBAŞLI

sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.
← ÜÇBARMAQLI

sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.

ÜÇ-BEŞ →

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər.

Həmin söz digər lüğətlərdə: