Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇBƏNDLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.
← ÜÇ-BEŞ

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər.

ÜÇBİR →

zərf Üç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə – üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər.